Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2021 rozpadało się co trzecie małżeństwo. Rozwód dla wielu par to jednak nie tylko sposób na zakończenie małżeństwa – to również szansa na nowy start. Wiele par decyduje się na rozwód bez orzekania o winie. Jakie warunki należy spełnić, by sąd orzekł w ten sposób, kończąc jednocześnie formalny związek?

Rozwód bez orzekania o winie – wymogi

Aby móc przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, potrzebna jest przede wszystkim  zgoda obojga małżonków. Z punktu widzenia prawa obie strony muszą dążyć do tego, aby rozwód zakończył się w  ten sposób. W praktyce wymaga to jednak więcej pracy – małżonkowie, którzy posiadają małoletnie dzieci oraz majątek, muszą przede wszystkim uporządkować wszelkie sprawy formalne, takie jak podział majątku, ale też podział opieki nad dziećmi. Jest to konieczne do tego, aby rozwód bez orzekania o winie przeprowadzić szybki i sprawnie. Jeśli małżonkowie dążą do ugody w wymienionych kwestiach, rozwód może być kwestią nawet 4 miesięcy i był ogłoszony już na pierwszym posiedzeniu sądu.

Rozwód bez orzekania o winie – przeszkody

Rozwód bez orzekania o winie nie jest możliwy, kiedy jeden z małżonków wnosi o orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa drugiego małżonka. Najczęściej ma to miejsce, kiedy jeden z małżonków był niewierny i jest to bezpośrednia przyczyna rozpadu związku. Oczywiście orzeczenie o winie może być również efektem przemocy domowej, zaniedbywania obowiązków rodzica i małżonka. W przypadku orzekania o winie jednego z małżonków, sprawa może znacząco się rozciągnąć w czasie. W takich sytuacjach pokrzywdzony małżonek zazwyczaj dąży do uzyskania konkretnych korzyści, np. uzyskania całkowitej opieki nad dzieckiem czy też uzyskania alimentów na siebie. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd przede wszystkim ma na względzie dobro małoletnich dzieci.

 

 

 

Author

Comments are closed.